Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

PrejaByggAllservice HB

                                                                                                 Ingen Ung Utan Jobb

PrejaByggAllservice HB  

Referens

STOR BYGGPROJEKT

Som leverantör av småhus, flerbostadshus och andra byggprojekt är vi en helhetsleverantör där inget projekt är för litet eller för stort. Inom PrejaByggAllservice HB finns en organisation vars uppgift är att utveckla, planera och leda projekt, i liten eller stor skala, i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners.

INSIDA HUS

FINSNICKERI, MÖBELSNICKERI, SPECIALINREDNING, TRAPPA, MÖBLER, RIVA VÄGG, TAK, HUS, RIVNING, SNICKARE, SNICKERI, VÄGGAR, UNDERTAK.

INSIDA HUS

BADRUM, TVÄTTSTUGA, TOALETT ELLER ANDRA VÅTRUM

KAKEL, KLINKER, STEN, KAKELSÄTTARE, 

Mark & Trädgårds

Marksten är en vanlig syn i svenska trädgårdar och uppfarter. Förenklat kan man säga att en marksten är en något mindre variant av vanliga trädgårdsplattor. På Prejabyggallservice HB hittar du allt du behöver för att bygga murar med lång livstid och vackert resultat.