Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

PrejaByggAllservice HB

                                                                                                 Ingen Ung Utan Jobb

PrejaByggAllservice HB En Totalentreprenad 

This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Hej! Vi är intresserade av ditt projekt. Det är oftast en fördel med ett platsbesök eller en diskussion innan vi kan lämna offert. Om inte vi hör av oss till dig inom kort, är det bra om du kontaktar oss. Våra kontaktuppgifter ser du nedan. Vi ser fram emot en fortsatt diskussion.

PrejaByggAllservice HB En Totalentreprenad 

Som leverantör av småhus, flerbostadshus och andra byggprojekt är vi en helhetsleverantör där inget projekt är för litet eller för stort. Inom PrejaByggAllservice finns en organisation vars uppgift är att utveckla, planera och leda projekt, i liten eller stor skala, i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners.

kontakt Information

Prejabyggallservice HB

Phone: 0708199258

Email: [email protected]

kontakt: Elson Preja

Öpperttider

Mån-Fre: 8-8pm

Lör: 9-6pm

Sön: Stäng

Address

Trädgårdsvägen 3

740 45 Tärnsjö