Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Prejabyggallserv​ice HB

Totalrenovering

Rivning och monterar nytt kök samt väggar

Prejabyggallservice HB i Uppsala

Företaget erbjuder ett brett utbud av byggtjänster som exempelvis nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnader, renoveringar och takarbeten. Vi är erfarna och kompetenta snickare. Prejabyggallservice HB bistår med allt från byggnadsdesign till det faktiska bygget då vi samarbetar med en arkitekt som kan hjälpa till med att göra underlag för olika typer av byggprojekt. Vi utför inte bara större byggprojekt, till oss är du alltid välkommen med alla typer av arbeten. Tryg​ghet, ansvar, kunskap och ärlighet är den röda tråden i vårt företag. Till oss vänder sig våra kunder med förtroende och vi är stolta över att ha en så hög återkommande grad. Detta innebär att våra kunder trivs hos oss. Då vi har goda kontakter inom branschen när det gäller t.ex. el, VVS, måleri m.m. åtar vi oss totalentreprenader. Du behöver bara en kontakt! Vi utför även mark entreprenad, ex. dränering av husgrunder. Företaget innehar två grävare och en dumperkärra. Vi kan även bistå med snöröjning.

1. Idé


Beställaren har har en tanke om en ombyggnation, nybyggnation eller liknande och kontaktas oss. Vi sätter oss med beställaren och bjuder på en kostnadsfri konsultation där beställarens önskemål och tankar om projektet diskuteras.

2. Planering

Vi tar fram en kostnadskalkyl som baseras på beställarens önskemål och skisser. Här gås även alla förutsättningar för projektet igenom och möjliga byggtekniska utmaningar lyfts fram för att undvika eventuella merkostnader och förseningar.

3. Projektering &

konstruktion 

Click this text to start editing. Use this space to describe your products and services to visitors. Double click the icons to choose one that represents the product or service you are highlighting.

4. Upphandling

Click this text to start editing. Use this space to describe your products and services to visitors. Double click the icons to choose one that represents the product or service you are highlighting.

5. Startbesked

Kontrollansvarig för projektet utses. Därefter träffas beställare, kommun, kontrollansvarig och vi i ett startmöte där ett startbesked ges. När startbeskedet är klart tas en detaljerad betalningsplan och tidplan fram. Vidare sätts även ett slutdatum för projektet.

6. Byggnation

Vi gör en arbetsmiljöplan för att minimera olyckor och miljöskador.

Därefter startar projektet. Under projektets gång har vi bland annat byggmöten och skyddsronder. Vi har kontinuerlig kontakt med beställaren genom hela projektet.7. Slutbesiktning

Vi kallar till slutbesiktning där beställare, kontrollansvarig och vi närvarar för att gå igenom byggnaden. I de fall beställaren önskar kan en oberoende besiktningsman delta på besiktningen för att kontrollera att allt blivit som tänkt.

8. Färdig byggnation


Efter att projektet är slutbesiktigat gäller en lagstadgad garantitid. Vidare lämnas all dokumentation relaterat till förvaltning och drift av byggnaden, såsom städinstruktioner, garantihandlingar och skötselanvisningar.


GE MIG OFFERT

OM OSS

Kundomdömen

0