Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

PrejaByggAllservice HB

                                                                                                 Ingen Ung Utan Jobb

Prejabyggallservice HB i Uppsala 

Företaget erbjuder ett brett utbud av byggtjänster som exempelvis nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnader, renoveringar och takarbeten. Vi är erfarna och kompetenta snickare. Prejabyggallservice HB bistår med allt från byggnadsdesign till det faktiska bygget då vi samarbetar med en arkitekt som kan hjälpa till med att göra underlag för olika typer av byggprojekt. Vi utför inte bara större byggprojekt, till oss är du alltid välkommen med alla typer av arbeten. Trygghet, ansvar, kunskap och ärlighet är den röda tråden i vårt företag. Till oss vänder sig våra kunder med förtroende och vi är stolta över att ha en så hög återkommande grad. Detta innebär att våra kunder trivs hos oss. Då vi har goda kontakter inom branschen när det gäller t.ex el, vvs, måleri m.m. åtar vi oss totalentreprenader. Du behöver bara en kontakt! Vi utför även markentreprenad, ex. dränering av husgrunder. Företaget innehar två grävare och en dumperkärra. Vi kan även bistå med snöröjning.

1. Idé

Beställaren har har en tanke om en ombyggnation, nybyggnation eller liknande och kontaktas oss. Vi sätter oss med beställaren och bjuder på en kostnadsfri konsultation där beställarens önskemål och tankar om projektet diskuteras.

2. Planering

Vi tar fram en kostnadskalkyl som baseras på beställarens önskemål och skisser. Här gås även alla förutsättningar för projektet igenom och möjliga byggtekniska utmaningar lyfts fram för att undvika eventuella merkostnader och förseningar.

3. Projektering &

konstruktion 

Vi hjälper beställaren att ta fram samtliga ritningar och handlingar för bygglovsansökan. Vi som bollplank vid val av byggmaterial, såsom exempelvis att välja hållbara, kostnadseffektiv och miljövänliga alternativ.

4. Upphandling

Efter att bygglovsansökan är godkänd sker kontraktsskrivning. Om ett nyckelfärdigt hus ska levereras upphandlar vi samtliga underleverantörer såsom mark, vvs och el. Alternativ upphandlar beställaren alla eller enskida underleverantörerna.

5. Startbesked

Kontrollansvarig för projektet utses. Därefter träffas beställare, kommun, kontrollansvarig och vi i ett startmöte där ett startbesked ges. När startbeskedet är klart tas en detaljerad betalningsplan och tidplan fram. Vidare sätts även ett slutdatum för projektet.

6. Byggnation

Vi gör en arbetsmiljöplan för att minimera olyckor och miljöskador.

Därefter startar projektet. Under projektets gång har vi bland annat byggmöten och skyddsronder. Vi har kontinuerlig kontakt med beställaren genom hela projektet.

7. Slutbesiktning

Vi kallar till slutbesiktning där beställare, kontrollansvarig och vi närvarar för att gå igenom byggnaden. I de fall beställaren önskar kan en oberoende besiktningsman delta på besiktningen för att kontrollera att allt blivit som tänkt.

8. Färdig byggnation

Efter att projektet är slutbesiktigat gäller en lagstadgad garantitid. Vidare lämnas all dokumentation relaterat till förvaltning och drift av byggnaden, såsom städinstruktioner, garantihandlingar och skötselanvisningar.

GE MIG OFFERT